Elektriker Hurum: Benytt en sertifisert elektriker

Flere tenker at å hyre en elektriker vil ende opp med å koste skjorta. Men, har du tenkt over hvorfor det er viktig å benytte en sertifisert elektriker? Når det kommer til elektrisk arbeid, er det begrenset hva som anbefales at du selv kan utføre – med mindre du da er en elektriker.

Hva kan du selv gjøre?

Vi kan vise til følgende elektrisk arbeid som kan uføres på egenhånd:

  • Deksel: Du kan ikke skifte ut en hel stikkontakt, men du kan erstatte deksel på bryter, koblingsboks og stikkontakt.
  • Bevegelige ledninger og støpsel: Du kan montere, så vel som skifte, varmeovn, samt skifte, reparere og koble til blant annet lampetter og bordlamper (så lenge de har bevegelig ledning og støpsel).
  • Topolede støpsler og skjøtekontakter: Du kan koble til og skifte ut topolede støpsler til og med 25 A – både med og uten jording. For skjøtekontakter gjelder det samme til og med 16 A.

Det lønner seg å benytte fagfolk

Det er mange gode grunner til hvorfor du bør og skal benytte en elektriker – også til de mindre jobbene der det kan være lett å tenke at ‘dette løser jeg fint selv’. Andre ganger kjenner man kanskje noen som vet hvordan det skal gjøres – men en vennetjeneste kan fort koste deg mer enn planlagt. Hva kan konsekvensen bli? Varmegang i et elektrisk anlegg som er lagt opp feil kan føre til brann. Dette kan ende med fare for liv og helse. Skulle det vise seg at arbeidet ikke er utført etter fagmessig standard, kan du risikere å måtte ta regningen selv.

Elektriker med lang erfaring

Er du usikker på om jobben burde utføres av en sertifisert elektriker, eller om du kan gjøre det selv? Ring oss og spør – enkelt for deg og billigere i lengden. Asker Håndverk Gruppen har flere dyktige ansatte. Velg en elektriker – Hurum eller Asker, så er du sikker på at jobben utføres etter beste kvalitet.

Vi er din lokale elektriker. Hurum er ett av områdene hvor Asker Håndverk Gruppen tar på seg oppdrag. Vi ser fram til å høre fra deg!