Flislegging? Vi bistår som din lokale murer (Lier, Asker og omegn)

En mur- og flislegger skal være nøyaktig, praktisk anlagt og ikke minst evne å jobbe planmessig. Mureryrket kan bestå av arbeid innen vedlikehold så vel som konstruksjon av nybygg. Når du skal planlegge fliselegging av et bad, er det nyttig å kontakte en murer. Lier, Asker og omegn – Asker Håndverk stiller med dyktige håndverkere til å utføre jobben. Vi tar deg nedenfor gjennom noen av hensynene som skal tas når flisleggingen av badet skal gjennomføres. Vi stiller også gjerne med en dyktig murer dersom du har planer om å flislegge og pusse opp baderommet.

Membranen – grunnlaget for vanntetthet

Visste du at de aller fleste vannlekkasjer skyldes feil i membran? Membran er, kort fortalt, en vanntett hinne som plasseres under eller bak flisene på badet. Når denne monteres riktig vil det hindre at det kommer vann inn i veggene og gulvet. Her er det lurt å benytte fagfolk – slik som en murer. Dokumentasjon på arbeidet vil også være viktig, ikke minst ved senere salg av bolig.

Vellykket fliselegging

En murer vil begynne med nøyaktige målinger av rommets dimensjoner, og slik beregne fordelingen av flisene. Her vil det også tas hensyn til eventuelle skjevheter, enten det gjelder vegger, gulv eller tak. En murer vil kunne skape symmetri i rommet, og evne å se helheten i arbeidet. Avsluttende skal fugemassen legges, og det er da viktig å sørge for at alle fuger blir fylt. Kvaliteten på de produktene som benyttes er også viktig, for å sikre et varig resultat med god kvalitet. Allier deg med en murer, så er du sikker på at du får det resultatet du ønsker og unngår å måtte gjøre dobbel jobb.

Våtromsnorm for ethvert bad

Når du skal pusse opp eller bygge våtrom er du som huseier (eller husbygger) selv ansvarlig for at arbeidet utføres i henhold til krav om oppussing og våtrom. Det er dette som refereres til som våtromsnormen, og som gjør at det er enkelt å ettergå arbeidet med hensyn til forskriftsmessig utførelse. Kort fortalt for et baderom er det pålagt med:

  • Sluk
  • Fall til sluk skal sørge for å lede bort bruksvann
  • Synliggjøring av lekkasjevann
  • Beskyttelse av bakenforliggende konstruksjoner som kan påvirkes negativt av fukt.

I Asker Håndverk jobber vi alltid etter gjeldende regler og forskrifter. Våre kunder skal alltid være trygge på at jobben er utført på beste måte. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.